Samenwerkingsverband Nuenen's Wildbeheer

Om kennis en ervaring op lokaal niveau te bundelen, hebben de individuele jagers in 1984 het Samenwerkingsverband Nuenen's Wildbeheer opgericht. Momenteel telt onze wildbeheereenheid (WBE) een vijftigtal leden die actief zijn in het gebied Nuenen c.a. + Son en Breugel. 

De jagers van onze WBE zetten zich in voor het faunabeheer en streven naar een evenwichtige stand van o.a. het haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, das, Canadese gans, nijlgans, kraai en kauw.

Op deze website vindt u meer informatie over het Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer. We wensen u veel plezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.Namens het bestuur van Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer,

Al in 1984 hebben de individuele jagers in het gebied Nuenen c.a. + Son en Breugel, hun kennis en ervaring gebundeld in het Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer.  

De maatschappij eist steeds meer van een professionele jachthouder. Zo is de jachthouder van vandaag niet alleen een goed opgeleid weidelijk jager, maar ook een deskundig uitvoerder op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van faunabeheerplannen die geheel volgens het provinciale beleid, binnen de kaders van de Flora- en Faunawet worden uitgevoerd. 

In bovenstaande tabbladen vindt u informatie over werkgebied, doelstelling, activiteiten en activiteitenkalender van het Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer.  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.