Privacyverklaring

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. De huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt daarmee te vervallen. Het doel van de AVG is om EU-burgers te beschermen op het gebied van privacyregelgeving en persoonsgegevens.

De invoering van deze wetgeving heeft gevolgen voor de omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn een tot ‘natuurlijk persoon herleidbare informatie’. De meest voor de hand liggende zijn naam, adres en woonplaats, maar ook telefoonnummers en e-mailadressen vallen onder de nieuwe wetgeving.

In het kader van uw lidmaatschap van WBE Nuenen beschikt het bestuur over   bovengenoemde persoonsgegevens. U kunt er echter op vertrouwen dat het bestuur hier zorgvuldig mee omgaat en deze allen gebruiken om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.


Voor meer informatie over de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@wbe-nuenen.nl.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.