Activiteiten

Het Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer is actief op het terrein van:
 • Jagen:
  • Jacht (oogsten uit de natuur).
  • Faunabeheer.
  • Schadebestrijding.
 • Maar ook:
  • Maken faunabeheerplannen.
  • Tellingen en observeren van wild- en andere diersoorten.
  • Rapportage faunatellingen en afschot.
  • Ogen en oren in het veld (toezicht).
  • Valwild. 
  • Voorlichting (educatie).
  • Advies in projecten.
 • En verder biotoop onderhoud en verbetering:
  • Akkerranden en kruidenakkers. 
  • Landschapsonderhoud.
  • Reewildspiegels plaatsen.
  • Eendenbroedkorven plaatsen.

Werkt hierbij samen met terreinbeheerders, boeren, gemeenten Nuenen c.a.en Son & Breugel, provincie Noord-Brabant, weidevogelbeschermers, poeliers enz.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.