Lidmaatschap Nuenen

Lid worden:
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om lid te worden:
  • Wilt u ook lid worden van WBE Nuenen? Vul dan het onderstaande formulier in.
  • U ontvangt een inschrijfformulier inclusief de statuten en huishoudelijk reglement van Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer ontvangen. 
Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-nuenen.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.