Activiteitenkalender

Activiteitenkalender jaar 2019:
 • Afschotregistratie jaar 2019 invoeren in FRS-systeem vóór 1 maart (jachthouders).
 • Algemene Ledenvergadering Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer op Mei.
 • Reewildtellingen, vrijdagavond 5-april en zaterdagmorgen 6-april en 13-april.

 •  Natuurschoonmaakdag op zaterdag 2 maart.    Gemeentewerf open van 14.00 tot 15.00 uur.

 • Teldag wild en fauna soorten op zaterdag 6-april

 • Schadelijk wilddag op zaterdag jaar rond.
 • Telgegevens Reewild 2019 inleveren  (jachthouders).
 • Jaarlijkse verenigingsdag met barbecue in juni / juli. 
 • Zomertelling ganzen op zaterdag 14 juli.
 • Nestkast controle en schoonmaak Papenvoortse Heide in de herfst  maanden
 • Toezicht buitengebied (jaarrond).
 • Valwild afhandeling na melding (jaarrond).

 • Plaatsen van wildspiegels langs gemeente wegen, in samenwerking  met gemeente 's.

 • Inzaaien van akkerranden en wildakkers, door de jachthouders.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.