Fotoboek

Reeën tellen 2015 (maart 2015)

Op vrijdagavond 20 maart 2015, zaterdagochtend 21 maart 2015 en zaterdagochtend 28 maart 2015 zijn binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid “Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer”(WBE) weer de jaarlijkse reeëntellingen gehouden. De tellingen worden door de WBE georganiseerd, waarbij in 10 velden met telploegen van minimaal 3 personen, geteld wordt. Ieder voorjaar worden gedurende een vrijdagavond, de aansluitende zaterdagochtend en de zaterdagochtend een week later, in onze WBE de reeën geteld. De resultaten worden vastgelegd op tellijsten waarbij niet alleen gekeken wordt naar aantallen, maar ook naar de verdeling in vrouwelijke en mannelijke reeën en de leeftijd. De resultaten van de tellingen zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals weersomstandigheden, activiteiten in het veld door recreatie of landbouw. Ook weten we, dat zelfs onder de meest gunstige omstandigheden maar een gedeelte van de populatie waargenomen kan worden. Wel geven deze tellingen, in combinatie met de resultaten van het jaarlijkse afschot en de cijfers van verkeersslachtoffers, een indicatie van de ontwikkeling van de stand in kwantiteit en kwaliteit. Voor het reewildbeheer maakt de WBE met haar leden ook gebruik van de kennis en ervaring van de Vereniging Het Reewild (www.reewild.nl). De resultaten van de tellingen worden door de WBE digitaal ter beschikking gesteld aan de Faunabeheereenheid (FBE) van de provincie Noord-Brabant. De provinciale FBE speelt een belangrijke rol in het afstemmen van de populaties reeën in Noord-Brabant. In samenspraak met alle belanghebbenden en met behulp van draagkrachtmodellen wordt door de FBE het benodigde afschot aan reeën per WBE bepaald. Op deze wijze wordt gegarandeerd, dat een goede en gezonde populatie van reeën ook in de toekomst aanwezig is in de vrije natuur.Terug naar alle fotoboeken


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.