Fotoboek

Schoonmaakdag (maart 2016)

Nuenen’s Wildbeheer houdt de natuur schoon. Op zaterdag 19 maart jl. heeft de jagersvereniging ‘Samenwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer’ voor de zesentwintigste keer, hun jaarlijkse natuurschoonmaakdag gehouden. In het buitengebied van de gemeenten Nuenen c.a. + Son en Breugel, is zwerfvuil verzameld in de bossen en landerijen maar ook wegbermen en sloten. Het is geen gezicht als er vuil ligt op plaatsen waar het niet hoort. Ook is zwerfvuil zoals plastic en blik dat door de mensen in de natuur wordt achtergelaten, gevaarlijk voor de dieren. Ongeveer 15 leden hebben aan deze actie deelgenomen. In totaal is 8 kubieke meter zwerfvuil verzameld en in een container op de gemeentewerf in Nuenen gedeponeerd. Een schoon buitengebied is niet alleen de verantwoordelijkheid van jagers, maar van iedereen die op een of andere manier gebruik maakt van het buitengebied. Dus help mee en houd de natuur schoon! Voor meer informatie over deze natuurschoonmaakdag en andere activiteiten van WBE Nuenen’s Wildbeheer zie www.wbe-nuenen.nl.Terug naar alle fotoboeken


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.